בדיקת חוות דעת של מומחה אחר

איזון משאבים פנסיוניים יכול להיות נושא מאוד מורכב. 

לכן, כאשר בני זוג מקבלים טיוטת חוות דעת לאיזון משאבים, בין אם ממומחה שנבחר בהסכמה ביניהם, ובין אם ממומחה שמונה מטעם בית המשפט לענייני משפחה או מטעם בית דין רבני, יתכן ואחד מבני הזוג ירצה שעין מקצועית מטעמו תעבור עליה טרם אישורה.

במקרים אלו אני מבצעת עבור הלקוח/ה בדיקת סבירות – ומגבשת רשימת הערות והבהרות נדרשות לטיוטת חוות הדעת שהתקבלה, וכן נותנת דגשים הרלוונטיים לצד שמטעמו מתבצעת הבדיקה.

שרה קליימן, אקטוארית מוסמכת: בדיקת חוות דעת של מומחה אחר

בדיקת חוות דעת של מומחה אחר

איזון משאבים פנסיוניים יכול להיות נושא מאוד מורכב. 

לכן, כאשר בני זוג מקבלים טיוטת חוות דעת לאיזון משאבים, בין אם ממומחה שנבחר בהסכמה ביניהם, ובין אם ממומחה שמונה מטעם בית המשפט לענייני משפחה או מטעם בית דין רבני, יתכן ואחד מבני הזוג ירצה שעין מקצועית מטעמו תעבור עליה טרם אישורה.

במקרים אלו אני מבצעת עבור הלקוח/ה בדיקת סבירות – ומגבשת רשימת הערות והבהרות נדרשות לטיוטת חוות הדעת שהתקבלה, וכן נותנת דגשים הרלוונטיים לצד שמטעמו מתבצעת הבדיקה.

שרה קליימן, אקטוארית מוסמכת: בדיקת חוות דעת של מומחה אחר
דילוג לתוכן