איזון משאבים פנסיוניים

כמו כל רכוש אחר שנצבר בתקופת החיים המשותפת, גם הנכסים הפנסיוניים מיועדים לחלוקה בין בני זוג שנפרדים. חלוקה זו דורשת חישובים מורכבים, ידע מקצועי ומעמיק בחישובים אקטואריים והכרות טובה של שוק הפנסיה בישראל.

אני אספק לכם חוות דעת לגבי חלוקת הנכסים הפנסיוניים שלכם, כאקטוארית מוסכמת בין שני בני הזוג, או כאקטוארית ממונה ע"י בית המשפט. בשני המקרים חוות הדעת אובייקטיבית ומתבצעת בשקיפות מלאה לשני הצדדים.

חוות הדעת כוללת התייחסות לנכסים הבאים:
נכסים פנסיוניים – קרנות פנסיה חדשות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל
זכויות פנסיוניות – קרנות פנסיה וותיקות, פנסיה תקציבית
קרנות השתלמות
הטבות עובדים בפרישה או סיום עבודה – השלמת פיצויים, פדיון ימי חופשה,  פדיון ימי מחלה, מענקים שונים
תוכנית אופציות (מקובל בהיי טק)

שרה קליימן, אקטוארית מוסמכת: איזון משאבים פנסיוניים

במידה ויש לכם נכסים נוספים שנוצרו בתקופת השיתוף אך רשומים על שם אחד מכם בלבד, יש להוסיפם לאיזון המשאבים, למשל חשבונות עו"ש נפרדים.

במידה ושניכם תהיו מעוניינים בכך, ניתן לבצע במסגרת חוות הדעת קיזוז של ההתחשבנות על הנכסים הפנסיוניים אל מול ההתחשבנות על נכסים משותפים אחרים שיש לכם, כגון דירה משותפת.

בחוות הדעת אני מתייחסת להיבטי מיסוי ונזילות הכספים, ומציגה שתי חלופות לביצוע איזון המשאבים:

שיטה ראשונה – סכום להעברה חד פעמית בין בני הזוג ע"פ שיטת ההיוון

שיטה שניה – איזון נכסים פנסיוניים דרך הגופים המשלמים וע"פ החוק לחלוקת חסכון פנסיוני משנת 2014, כולל פסיקתאות לחתימת בית המשפט

בסיום העבודה ולפני הוצאת חוות דעת חתומה, נקיים שיחה להסבר חוות הדעת ומתן דגשים לגבי תהליך המימוש שלה.

איזון משאבים פנסיוניים

כמו כל רכוש אחר שנצבר בתקופת החיים המשותפת, גם הנכסים הפנסיוניים מיועדים לחלוקה בין בני זוג שנפרדים. חלוקה זו דורשת חישובים מורכבים, ידע מקצועי ומעמיק בחישובים אקטואריים והכרות טובה של שוק הפנסיה בישראל.

אני אספק לכם חוות דעת לגבי חלוקת הנכסים הפנסיוניים שלכם, כאקטוארית מוסכמת בין שני בני הזוג, או כאקטוארית ממונה ע"י בית המשפט. בשני המקרים חוות הדעת אובייקטיבית ומתבצעת בשקיפות מלאה לשני הצדדים.

חוות הדעת כוללת התייחסות לנכסים הבאים:
נכסים פנסיוניים – קרנות פנסיה חדשות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל
זכויות פנסיוניות – קרנות פנסיה וותיקות, פנסיה תקציבית
קרנות השתלמות
הטבות עובדים בפרישה או סיום עבודה – השלמת פיצויים, פדיון ימי חופשה,  פדיון ימי מחלה, מענקים שונים
תוכנית אופציות (מקובל בהיי טק)

שרה קליימן, אקטוארית מוסמכת: איזון משאבים פנסיוניים

במידה ויש לכם נכסים נוספים שנוצרו בתקופת השיתוף אך רשומים על שם אחד מכם בלבד, יש להוסיפם לאיזון המשאבים, למשל חשבונות עו"ש נפרדים.

במידה ושניכם תהיו מעוניינים בכך, ניתן לבצע במסגרת חוות הדעת קיזוז של ההתחשבנות על הנכסים הפנסיוניים אל מול ההתחשבנות על נכסים משותפים אחרים שיש לכם, כגון דירה משותפת.

בחוות הדעת אני מתייחסת להיבטי מיסוי ונזילות הכספים, ומציגה שתי חלופות לביצוע איזון המשאבים:

שיטה ראשונה – סכום להעברה חד פעמית בין בני הזוג ע"פ שיטת ההיוון

שיטה שניה – איזון נכסים פנסיוניים דרך הגופים המשלמים וע"פ החוק לחלוקת חסכון פנסיוני משנת 2014, כולל פסיקתאות לחתימת בית המשפט

בסיום העבודה ולפני הוצאת חוות דעת חתומה, נקיים שיחה להסבר חוות הדעת ומתן דגשים לגבי תהליך המימוש שלה.

דילוג לתוכן