הרצאות

אשמח להרצות בפני קבוצות של שופטים, עורכי דין, מגשרים או מטפלים זוגיים. אני מאמינה שידע זה כוח, והעשרה מקצועית משפרת את השירות שאנו מספקים. כל הרצאה תותאם לקהל היעד ולדרישות מיוחדות לגבי נושאים בהם נדרש מיקוד.

נושאי הרצאות אפשריים לדוגמה:

  • איזון משאבים פנסיוניים בין בני זוג שנפרדו ושיטות חלוקה אפשריות
  • סוגי מוצרים פנסיוניים בישראל והשפעתם על איזון המשאבים
  • הטבות עובדים בסיום העסקה או בפרישה
שרה קליימן, אקטוארית מוסמכת: הרצאות בנושא אקטואריה לעורכי דין ומגשרים

הרצאות

אשמח להרצות בפני קבוצות של שופטים, עורכי דין, מגשרים או מטפלים זוגיים. אני מאמינה שידע זה כוח, והעשרה מקצועית משפרת את השירות שאנו מספקים. כל הרצאה תותאם לקהל היעד ולדרישות מיוחדות לגבי נושאים בהם נדרש מיקוד.

נושאי הרצאות אפשריים לדוגמה:

  • איזון משאבים פנסיוניים בין בני זוג שנפרדו ושיטות חלוקה אפשריות
  • סוגי מוצרים פנסיוניים בישראל והשפעתם על איזון המשאבים
  • הטבות עובדים בסיום העסקה או בפרישה
שרה קליימן, אקטוארית מוסמכת: הרצאות בנושא אקטואריה לעורכי דין ומגשרים
דילוג לתוכן