הפסדי פנסיה / שכר / הטבות עובדים

ישנם מקרים בהם עובד מגלה כי לא קיבל ממעסיקו את כל הכספים המגיעים לו.

הבעיה יכולה להתגלות תוך כדי עבודה, במקרה תביעה של קצבת נכות, בסיום העסקה ומעבר למעסיק אחר או בפרישה לפנסיה.

במסגרת הסדר או תביעה נגד המעסיק, אני מספקת חוות דעת אקטוארית לגבי שווים של הההפסדים שנגרמו לעובד.

שרה קליימן, אקטוארית מוסמכת: הפסדי פנסיה / שכר / הטבות עובדים

הפסדים יכולים להיגרם לעובד למשל במקרים הבאים:

לא הופקדו עבורו כל ההפרשות הסוציאליות כנדרש לפי חוק / לפי הסכם העבודה

בוצעו עבורו הפרשות סוציאליות לקרן שונה ממה שביקש (בתנאים פחות טובים)

רכיבי שכר מסויימים המגיעים לעובד לא שולמו במועד או לא שולמו כלל (העלאות שכר, בונוסים, רכיבי שכר נלווים…)

סכומים המגיעים לעובד בסיום ההעסקה לא שולמו במלואם או לא שולמו כלל (השלמת פיצויים, מענקים…)

הפסדי פנסיה / שכר / הטבות עובדים

ישנם מקרים בהם עובד מגלה כי לא קיבל ממעסיקו את כל הכספים המגיעים לו.

הבעיה יכולה להתגלות תוך כדי עבודה, במקרה תביעה של קצבת נכות, בסיום העסקה ומעבר למעסיק אחר או בפרישה לפנסיה.

במסגרת הסדר או תביעה נגד המעסיק, אני מספקת חוות דעת אקטוארית לגבי שווים של הההפסדים שנגרמו לעובד.

שרה קליימן, אקטוארית מוסמכת: הפסדי פנסיה / שכר / הטבות עובדים

הפסדים יכולים להיגרם לעובד למשל במקרים הבאים:

לא הופקדו עבורו כל ההפרשות הסוציאליות כנדרש לפי חוק / לפי הסכם העבודה

בוצעו עבורו הפרשות סוציאליות לקרן שונה ממה שביקש (בתנאים פחות טובים)

רכיבי שכר מסויימים המגיעים לעובד לא שולמו במועד או לא שולמו כלל (העלאות שכר, בונוסים, רכיבי שכר נלווים…)

סכומים המגיעים לעובד בסיום ההעסקה לא שולמו במלואם או לא שולמו כלל (השלמת פיצויים, מענקים…)

דילוג לתוכן